კვირა, 04.21.2024, 5:58 PM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი » მასალის არქივი
  
      
                                                                                                                             

ვალენტობა — ელემენტის ატომის უნარი, შეიერთოს სხვა ატომების განსაზღვრული რაოდენობა.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 1196 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

ატომის ბირთვი — ატომის ცენტრალური ნაწილი, რომელშიც თავმოყრილია ატომის მთელი დადებითი მუხტი და თითქმის მთელი მასა.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 946 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები ორგანიზმში — ბიოქიმიური პროცესები, რომლის დროსაც წყალბადის ელექტრონი ან ატომი გადადის ერთი მოლეკულიდან (დასაჟანგიდან) მეორეში (აღსადგენში). ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების კატალიზატორებიაფერმენტები — ოქსიდორედუქტაზები.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 919 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

მარილები ქიმიაში იონური შენაერთებია, რომლებიც მჟავასა და ფუძეს შორის ნეიტრალიზაციის რეაქციით მიიღება. მარილები შედგებიან კათიონების (დადებითად დამუხტული იონები) და ანიონებისგან (უარყოფითიიონები), რომელთა შერწყმით ნეიტრალური პროდუქტი მიიღება. ეს კომპონენტი იონები შეიძლება იყოს არაორგანული (Cl) ან ორგანული (CH3COO), ერთატომიანი (F) ან მრავალატომიანი (SO42−). კათიონები შეიძლება იყვნენ მეტალის იონები, ამონიუმის იონი (NH4+), კომპლექსური კათიონები და ა.შ. ანიონები კი ორგანულ და არაორგანულ მჟავათა ნაშთები.

მარილებს, რომლებიც ხსნარში დისოციაციისას გამოყოფენ ჰიდროქსილის იონს ’’ფუძე მარილები’’ ეწოდებათ, ხოლო მარილებს, რომლებიც ხსნარში დისოციაციისას გამოყოფენ წყალბადის კათიონს - ’’მჟავა მარილები’’, დანარჩენებს - ’’საშუალო მარილები’’.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 1022 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

 

 დიფუზია — მატერიის ან ენერგიის გადასვლა მაღალი კონცენტრაციის არიდან დაბალი კონცენტრაციის არეში.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 1325 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

 

 ნივთიერება — ქიმიური მატერიის ფორმა, სუბსტანცია, რომელიც ყველგან გვხვდება. ნივთიერება შეიძლება იყოს - ბუნებრივი მაგალითად წყალიჟანგბადი; ასევე ხელოვნური - მაგალითად კაპრონიპოლიეთილენი და სხვა. დღეისათვის ცნობილია ათ მილიონზე მეტი ნივთიერება, და მათი რაოდენობა დღითიდღე მატულობს, ერთ ნაწილს ბუნებაში პოულობენ მეორეს კი ადამიანი იღებს სინთეზით.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 982 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

 

 ატომი — მატერიის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც შედგება ნუკლონების მკვრივი ცენტრისგან, ხოლო ამ ცენტრს გარს აკრავს უარყოფითად დამუხტული ელექტრონები. ატომის ნუკლონები შედგება დადებითად დამუხტული პროტონისაგან და ელექტრულად ნეიტრალური ნეიტრონისგან (მხოლოდ წყალბადი-1-ის შემთხვევაში ეს ასე არაა. ის ერთადერთი სტაბილური ნუკლიდია, რომელსაც ნეიტრონები არ აქვს). ატომის ელექტრონები ნუკლონებთან ელექტრომაგნიტური ძალითაა დაკავშირებული. ატომების ჯგუფებს გაერთიანება შეუძლიათ და ამის შედეგად მოლეკულაწარმოიქმნება.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 981 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

 

 

მჟავები — რთული ნივთიერებები, რომელთა მოლეკულების შემადგენლობაში შედის წყალბადატომები, ამ უკანასკნელთ მეტალის ატომებით ჩანაცვლების ან მათთან გაცვლის უნარი აქვთ.

მჟავები ისეთ ელექტროლიტებია, რომლებიც წყალხსნარებში დისოცირდებიან და წარმოქმნიან წყალბად–იონებს. როგორც ქვემოთ ჩანს, მჟავებისდისოციაციით წყალხსნარებში წარმოიქმნება წყალბად–იონები და მჟავას ანიონები.

მჟავათა ძალა დამოკიდებულია მათი დისოციაციის ხარისხზე. მაგალითად:

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 1326 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

  
      
                                                                                                                             

ტუტეებს უწოდებენ წყალში ხსნად ფუძეებს. ტუტე — არის ტუტე ლითონების ტუტემიწა ლითონების და ამონიუმის ჰიდროქსიდები. დისოციაციის დროს ტუტეები წარმოქმნიან იონებს OH და ლითონის იონებს. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              სრულად ნახვა
კატეგორია: | ნახვა: 920 | ავტორი: Web_Garsa | დრო: 03.12.2016 | კომენტარი (0)

« 1 2